Stichting Geo Oss
 
 
 


EXCURSIES 2017


Excursies van Geo Oss worden georganiseerd voor de donateurs, maar ook niet-donateurs kunnen op verzoek deelnemen. Informatie en aanmelding: telefonisch bij de excursiecoordinator Peter Stokman 06-22602861 of 0412-626848, of per email: info@geo-oss.nl Iedere deelnemer aan een Geo excursie wordt geacht het Excursiereglement Geo-Oss (ERGEO) te kennen. Het ERGEO bevat regels voor aanmelding van en deelname aan excursies van Stichting GEO, veiligheidsvoorschriften, en gedragsregels voor het betreden van een vindplaats. Klik hier voor de geldende versie van het ERGEO.
 
maart 2018: FutureLand - Maasvlakte 2
Bij de aanleg van de tweede maasvlakte in de haven van Rotterdam is er zand opgespoten uit de bodem van de Noordzee. Dit zand is oerzand. Hierin zijn sporen naar boven gekomen van menselijk en dierlijk leven.

Waar nu de Noordzee en de haven van Rotterdam liggen, lag ca. 30.000 jaar geleden een rivierlandschap van de Rijn en de Maas. Tijdens verschillende ijstijden stond de zeespiegel zo laag dat je van het huidige Nederland naar Engeland kon lopen.

De Noordzee bestond niet. Hier lag een steppeachtig gebied, waar onder andere kudden wolharige mammoeten, reuzenherten en hyena’s leefden.

Door de rijke flora en fauna was dit een aantrekkelijk gebied voor jagers en verzamelaars. Uit de periode van de midden-steentijd, omstreeks 10.500 v Christus, weten we dat de jagers-verzamelaars in kleine groepen leefden. Het rivierduin waarop zij destijds leefden, ligt tegenwoordig op 20 meter diepte beneden NAP. Deze periode noemen we het vroege en midden-mesolithicum.

Op het strand worden o.ao fossielen mammoetbotten, hyenakeutels en vuurstenen werktuigen en afslagen hiervan gevonden.

Op de volgende site kun je zien wat er zoal gevonden is: www.oervondstchecker.nl

Tevens kun je als je een vondst doet terplekke een foto maken (locatievoorziening van je smartphone moet wel aanstaan) Experts laten dan op het Forum weten wat je gevonden hebt.

Meenemen:
Laarzen – regenkleding – zakje om vondsten in te doen – eten en drinken - eventueel voor hele kleine fossielen een schepje en een zeef.

Let op: Er zijn geen toiletten aanwezig! Er is wel ca twee minuten rijden vanaf de parkeerplaats een mooi Routtiers restaurant met toiletten Hormuzstraat 50.

under_construction

- Locatie: Futureland:
  Havennummer 8360
  Europaweg 902
  3199 LC Maasvlakte Rotterdam
- Datum en tijd: maart 2018,
  ??.?? Vertrek vanaf mc Donalds Heesch of
  ??.?? verzamelen bij Futureland
- Bijdrage niet (jeugd)leden: nog onbekend
- Minimumleeftijd: voor alle leeftijden
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
april 2018: agaten zoeken
grindgroeve

- Locatie: nog onbekend
- Datum en tijd: april 2018,
  ??.?? Vertrek vanaf mc Donalds Heesch of
  ??.?? verzamelen bij ???????
- Bijdrage niet (jeugd)leden: € 2,-
- Minimumleeftijd: 8 jaar
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
mei 2018: Piesberg
Sinds het begin van de 16e eeuw tot het midden van de 19e eeuw werden er hier kolen gewonnen in de mijngangen, die heden ten dage nog steeds deels zichtbaar zijn. Tot 1868 werden de kolen tot 60 meter boven zeeniveau gewonnen, maar later ging men ook dieper. Vanwege de vele kloven en verstoringen door de uitbreiding van de mijngebieden hebben de mijngangen herhaaldelijk te lijden van massaal binnendringen van water. Doordat de kompels bang waren voor meer instroom van toekomstige water, vond er een maand lang staking plaats. Door een nieuw arbeidsreglement is de mijn in 1898 gesloten. Na de 2e wereldoorlog ontstond er een tekort aan steenkool, dit leidde tot een korte opleving van de mijnbouw tussen 1949 en 1951.

Op zoek naar plantfossielen op de Piesberg In de tweede helft van de 19e eeuw, werd er naast de steenkoolindustrie ook zandsteen op Piesberg gewonnen. Eerst werden het zandsteen verwerkt voor bestrating en waterbouwblokken, en later in de 20e eeuw ook tot grind voor wegen en spoor. Het resterende zand wordt verder verwerkt in een betoncentrale. Het oudere gedeelte van de groeve, het zuidelijke gedeelte van de Piesberg, werd vanaf 1976 gebruikt als de vuilsnisbelt van Osnabrück (gesloten sinds 2005). Daarna werd in het oostelijke gedeelte gewerkt richting het westen. Vandaag de dag wordt alleen het zandsteen op de Piesberg nog ontgonnen en tot grind en siersteen verwerkt. Door het delven van deze zandsteen in de groeve worden oude delen van de mijnbouw opnieuw blootgesteld.

De lagen op Piesberg bestaan uit krachtige, vaak conglomeratische zandsteenlagen, kleisteen en steenkoollagen. De steenkoollagen werden genoemd met lokale namen, zoals: Johannisstein, Zweibänke of Dreibänke.

De zandsteen wordt gekenmerkt door een hoge sterkte en dichtheid. Dit komt door een intense verkiezeling van korrel- tot korrelverbinding van de kwartskorrels.

Boven en onder de steenkoollagen zitten de kleisteenlagen. De bovenste lagen zijn de fossiele-rijke lagen. De onderste lagen bestaan meestal uit gemalen wortel.

De Piesberg staat vooral bekend onder verzamelaars om zijn plantaardige als dierlijke fossielen. Maar er kunnen in een paar gebieden van de steengroeve ook mineralen gevonden worden. De mineralen zijn schaars aanwezig maar kunnen wel heel mooi zijn.

- Locatie: nog onbekend
- Datum en tijd: mei 2018,
  ??.?? Vertrek vanaf mc Donalds Heesch of
  ??.?? verzamelen bij ???????
- Bijdrage niet (jeugd)leden: € 2,-
- Minimumleeftijd: 8 jaar
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
juni 2018:


- Locatie: nog onbekend
- Datum en tijd: juni 2018,
  ??.?? Vertrek vanaf mc Donalds Heesch of
  ??.?? verzamelen bij ???????
- Bijdrage niet (jeugd)leden: ?
- Minimumleeftijd: ?
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
7 juli 2018: excursie Hagen-Hohenlimburg
De Hohenlimburger Kalkwerke bij Hagen in Duitsland is een jaarlijkse terugkerende excursie en niet voor niets. Sinds 2015 is de excursie al een groot succes met veel gezelligheid en mooie vondsten.

De groep bestaande uit 42 personen die in 2015 de Hagen Hohenlimburger Kalkwerke heeft bezocht Daarom gaan we in 2018 wederom de Hohenlimburger Kalkwerke bezoeken. Deze groeve staat bekend om zijn mooie vondsten van o.a. de mineralen zoals calciet in de kleuren: groen, geel, oranje, bruin, grijs, wit en doorzichtig. Tevens is er kwarts te vinden en met een beetje geluk nog andere soorten mineralen. Normaal wordt er geen garantie gegeven dat je iets vind in een groeve, maar bij deze groeve kunnen wij jullie garanderen dat je meer zult vinden, dan dat je mee kunt nemen.

Wat de groeve ook zo leuk maakt, is dat je er fossielen kunt zoeken. Dit kunnen zijn koralen, gastropoden ofwel slakkenhuisjes, brachiopoden ofwel tweekleppige schelpen, bryozoa ofwel mosdiertjes, stromatoporen ofwel een kolonie van zee organismen, crinoiden ofwel zeelelies, orthoceren ofwel inktvisachtige en diverse andere cephalopoden ofwel inktvisachtige. Dit zijn allemaal moeilijke woorden, maar het vinden ervan is heel erg leuk.

Na het bezoek aan de deze steengroeve weten wij in ieder geval zeker dat jouw collectie met mineralen of fossielen verder is uitgebreid.

Let Op: aanmelden verplicht via info@geo-oss.nl en er kunnen maximaal 25 personen mee.

- Locatie: Duitsland, Hagen-Hohelimburg Kalkwerke
- Datum: 7 juli 2018
- Tijd bij de steengroeve: 09:45
- Tijd vertrek bij de McDonalds te Heesh: 07:30
- Entree niet donateurs: € 10,-
- Minimumleeftijd: 8 jaar
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
september 2018: Steinbruch Juchem
Gezicht op Steinbruch Juchem
- Locatie: Duitsland, Niederwörresbach, Steinbruch Juchem
- Datum en tijd: september 2018, tijd volgt nog
- Entree niet donateurs: geen toegang
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
oktober 2018:


- Locatie: nog onbekend
- Datum en tijd: oktober 2018,
  ??.?? Vertrek vanaf mc Donalds Heesch of
  ??.?? verzamelen bij ???????
- Bijdrage niet (jeugd)leden: ?
- Minimumleeftijd: ?
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Afgelopen excursies:
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *