Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM NAJAAR 2015


1. VAN HET BESTUUR
Wat hebben we een mooie zomer gehad! Er is op de excursies leuk en veel gevonden; dat zullen we dat op de clubavond(en) wel zien en te horen krijgen. We beginnen aan de tweede helft van 2015. Op het programma staat een meerdaagse excursie, en op de eerste clubavond zal Kees Mak ons op die excursie voorbereiden. Op 8 november organiseren we GEOSFEER voor 37ste keer.

Ook verdriet en feest. In juli overleed op hoge leeftijd ons lid Mia Albers. Haar verzameling mineralen hebben enkele weken daarvoor op mogen halen. Maar gelukkig ook blijdschap, omdat op 27 april bij Gerben en Joyce hun zoon Glenn werd geboren.

Belangrijk nieuws is ook dat we een samenwerkingsverband met de MineralsFoundation zijn aangegaan. Hierdoor hebben al onze leden gratis toegang gekregen tot een website waar altijd de meest actuele informatie over vindplaatsen te vinden is. Ons donateursbestand is gegroeid tot 64, en we hebben dankzij de enthousiaste inspanningen van de Jeugdcommissie zo’n 25 jeugdleden. GEO doet het heel goed! Fijn dat ik zoveel goeds te vertellen heb. Ik zie jullie graag op de clubavond van 17 september aanstaande.

Coen, voorzitter
 
 
2. Clubavonden
De clubavonden vallen altijd op de derde donderdag van de maand. Ze beginnen om 19.45 uur, waarbij de commissies gedurende het eerste kwartier een verslag geven van hun activiteiten.

17 september 2015: Kees Mak: Mineralen van het Schwarzwald, Kinzigtal
Bijna elk jaar komt Kees wel een keer naar een Geo clubavond voor een interessant verhaal over de mineralenrijkdom van het Schwarzwald. Dit jaar speciaal als voorbereiding op de mineralenexcursie 25-­27 september.

15 oktober 2015: Kristian Egberts: Mineralsfoundation
vertelt over de MineralsFoundation, de Website, en de ‘FieldMaps’ (de vindplaatsen). Behalve de ‘theorie’ ook veel ruimte voor de praktijk: Kristian en collega’s van de MF zullen tevens verslag doen in woord en beeld van een aantal MF mineralenexcursies.

19 november 2015: Wilco van den Broek: Geologische rondreis door het westen van USA
Wilco van den Broek is deze zomer op rondreis door het westen van de USA geweest. Tijdens deze clubavond zal hij vertellen over de geologische aspecten van zijn trip. Over het Coloradoplateau, 1,8 miljard jaar geologie in de Grand Canyon, versteend hout en de fauna van de La Brea teerputten.

17 december 2015: Jaarlijkse ledenvergadering + GeoMarktplaats
We staan stil bij het afgelopen jaar: wat ging er goed & wat kan er beter. Wie heeft ideeën om Geo nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de mensen? Welke mogelijkheden gaan zich in de toekomst voordoen? Hoe kunnen we daar gebruik van maken om Geo Oss te versterken? Zoals altijd willen brainstormen om zo veel mogelijk ideeën en suggesties uit te proberen. Na de pauze: GeoMarktplaats. We gaan proberen om de spullen & collecties die dit jaar zijn gekregen via blind uitdelen & ruilen op een zo goed mogelijke manier te verdelen. Ook zal de GeoQuiz 2015-­2016 uitgedeeld worden.

21 januari 2016: Bespreking van de GeoQuiz
 
 
3. Excursies

Nog één excursie te gaan dit jaar: van 25-27 september naar het Zwarte Woud/Wolfach. Er hebben zich 12 mensen opgegeven, een baby & een hond, met nog twee onder voorbehoud. Zie de Geo website voor nog veel meer informatie en de meest actuele stand van zaken: www.geo­oss.nl/excursies.php.
 
 
4. Commissies

Naast het bestuur (Coen, Peter, Wilco, Jan van de Coolwijk, Thea) zijn er op dit moment zijn vier commissies actief.

De Jeugdcommissie (Wilco, Gerben, Hans, Roel) heeft vorige week het najaarsprogramma rondgestuurd: met (o.a.) een lezing door Jos, een determineerbijeenkomst en een bezoek aan de Groene Poort weer een mooi geheel om het enthousiasme bij de jeugd aan te blazen!

De Excursiecommissie (Rob, Gerben, Hans, Jan vdC, Peter), zal zich binnenkort weer gaan buigen over het programma voor volgend jaar.

De Publiciteitscommissie (Rob, Hans, Gerben, Peter) gaat vooral verder met de promotie van de Geosfeer, en de Expositiecommissie (Jelco, Wilco, Jan vdC, Peter) is druk bezig met de voorbereiding van de tentoonstelling die daar bij hoort (zie verder).

Voorafgaand aan elke clubavond geven de commissies een kort overzicht van hun activiteiten.

Geen officiële commissie, maar toch: dit jaar wordt de GeoQuiz samengesteld door Annemarie (Geologie), Gerben (Mineralogie), en Peter (Paleontologie). Ook dit jaar weer aan iedereen het verzoek om vragen in te dienen, waarbij van oudsher Geert, Ruben en Barry zich niet onbetuigd laten. Alvast dank!
 
 
5. Geosfeer 2015: zondag 8 Nnovember

Het thema van de expositie van dit jaar is ‘Uitgestorven… of niet?’, waarbij we fossiele planten en dieren willen laten zien naast hun recente verwanten. De Expositiecommissie probeert weer veel boeiende voorbeelden en mooie platen en verhalen te verzamelen om er weer een zeer interessante tentoonstelling van te maken. Dit jaar zal barnsteendeskundige Gerke Holtrop een doorlopende demonstratie verzorgen (verzamelen, bewerken, insecten in barnsteen, etc.).

Van een aantal leden mogen we een deel van hun collectie gebruiken om tentoon te stellen. Coen regelt de Beurs en Thea coördineert als vanouds weer de kassa. Voorafgaand aan de GeoSfeer zullen we de donateurs weer vragen om de kassa te bemensen en de expositie mee te helpen opbouwen & afbreken.
 
 
6. Donateursbestand
In de loop van dit Geo­seizoen heeft zich een aantal nieuwe donateurs gemeld die al gelijk enthousiast met de excursies meegedaan hebben. Het zijn Tonnie van Hemert, Ingrid Janssen, John de Bruijn en Peter Driessen. Daarbij heeft zich ook Erwin van Rosmalen – de vader van jeugdlid Naud – aangemeld. Welkom! We hopen dat Geo­Oss een gezellige, leerzame en inspirerende factor in jullie leven wordt!

Om de oude en de nieuwe leden goed te leren kennen hebben we een map te leen waarin alle leden een korte ‘Geo­biografie’ - met foto ­ van zichzelf geven. De nieuwe leden zullen binnenkort gevraagd om zichzelf daarin voor te stellen.

In de maand augustus is ons donateursbestand op 64 gekomen, met ca. 25 jeugdleden.
 
 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in februari 2016.