Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

KOMENDE CLUBAVONDEN 2021


Geo-clubavonden worden maandelijks gehouden in De Berchplaets, Sportstraat 3, Berghem. Voor de clubavonden worden sprekers uitgenodigd die voordrachten houden over - in de regel afwisselend - gesteenten, mineralen, of fossielen.
 
Een clubavond begint om 19.45 uur en de entree voor niet-donateurs bedraagt € 2. Aan het einde van de clubavond wordt er een prachtig mineraal verloot.

Let op: i.v.m. de Covid-19 maatregelen is het voor iedere clubavond verplicht om je aan te melden via info@geo-oss.nl.
 
Komende clubavonden:
 
21 januari 2021: Geo Oss Pub Quiz
Voor de vijfde keer organiseren we de Geo Oss Pub Quiz. Dit jaar doen we het alleen een beetje anders en zal de quiz individueel via computer of smartphone via www.kahoot.it gespeelt worden. 6 Geo Oss donateurs hebben ieder een eigen quiz gemaakt waarbij er diverse thema's aan bod komen.

Nadat de vraag in beeld is gekomen dient iedere speler zo snel mogelijk het juiste antwoord te geven binnen de aangegeven tijd. Des te sneller je een juist antwoord geeft des te hoger zal je score zijn. Vervolgens krijgt iedereen te zien of zijn of haar antwoord juist is en hoeveel punten je ervoor krijgt. Daarnaast is er na ieder antwoord een overzicht met een tussentijdse score.

In 6 rondes met elk 15 vragen (van belachelijk simpel tot pittig) reizen we door alle aspecten van onze boeiende hobby, om aan het eind van de avond de winnaars te kunnen huldigen. Iedere ronde wint diegene met de meeste punten een kleine prijs. De winnaar van de avond met de meeste punten gaat er met de hoofdprijs vandoor.

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Een geologische pubquiz van Geo Oss Rocks
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 februari 2021: Bert Valentijn: De Franse kust
Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 maart 2021: Marcel Niekus: Neanderthalers in Noord-Nederland Zoom
Ongeveer 50.000 jaar geleden bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied.

Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland en plannen voor de toekomst.

Marcel J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij publiceert veel over steentijd-gerelateerde onderwerpen en geeft regelmatig lezingen. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), een Stichting met als doel het bevorderen van onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland. Vorig jaar verscheen het boek ‘Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’ dat hij samen met Evert van Ginkel schreef. De eerste druk is geheel uitverkocht, een tweede uitgave is in de maak.

Marcel Niekus zal de lezing via Zoom geven. Je kunt dus vanuit huis deze lezing bijwonen en mogelijk kunnen we ook bij elkaar komen in de Berchplaets. Voor deze lezing is het Meeting ID nummer 5443940447.

De omslag van het boek: ‘Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld’.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 april 2021: Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
20 mei 2021: Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
17 juni 2021: Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 juli 2021: Actieve clubavond met diverse thema's
Na het grote succes van vorig jaar organiseren we voor de 2e keer een gezellige, leerzame en interactieve clubavond. Wat kun je verwachten tijdens deze avond waarbij we vooral iets van elkaar kunnen leren: - Mineralen bestuderen door een microscoop;
- Zagen van mineralen en fossielen;
- Ruilen van zelfgevonden of gekochte mineralen;
- Reinigen van mineralen en fossielen
- Discussiëren over mineralen en fossielen.

Interesse om deze clubavond bij te wonen? Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar info@geo-oss.nl

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Bergkristal gevonden door Gerben Art in Duitsland.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
16 september 2021: Vakantievondsten door donateurs
De eerste clubavond van het 44e Geo-jaar. Deze clubavond is gewijd aan de fossielen, mineralen en aanverwante spullen die de donateurs in de afgelopen tijd gevonden, gekocht, gekregen of zelf gemaakt hebben. We hopen op veel mensen die wat dingen meenemen. Hoe meer spullen, hoe leuker ’t wordt!

Deze avond gaan diverse donateurs in ieder geval een korte presentatie geven, waarbij ze aan de hand van een powerpointpresentatie en hun meegenomen vondsten een goede indruk geven van hun afgelopen vakantievondsten.

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Diverse donateurs zijn in 2019 naar Marokko gegaan.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 oktober 2021: Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 november 2021: Onder constructie

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Under Construction
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
16 december 2021: Jaarvergadering via Zoom
Hierbij wil ik jullie mede namens bestuur en de commissies uitnodigen voor de laatste bijeenkomst van 2021: traditiegetrouw onze Jaarvergadering.

Afhankelijk van Covid-19 hebben we het volgende gevulde programma:
• Korte bespreking van het Geo-jaar, financieel overzicht, plannen voor 2022
• Kahoot quiz
• Een lezing
• Vragen, opmerkingen, suggesties
• Afsluiting

Afhankelijk van de Covid-19 maatergelen kan iedereen ook thuis via Zoom meedoen en vul desgevraagd het Meeting ID nummer 5443940447 in.

Dames & heren: jullie inbreng is van groot belang. Daarom hopen we jullie op Donderdag 16 December in groten getale te mogen verwelkomen!

Alle donateurs zijn uitgenodigd voor de jaarvergadering'
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Afgelopen clubavonden
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *