Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM VOORJAAR 2014


1. VAN HET BESTUUR
Hallo GEO-donateurs.

De start van een nieuw jaar hebben we weer gemaakt. De eerste clubavond is al weer geweest en nu ontvangt u de eerste GEOGRAM van 2014.

Het afgelopen jaar is een heel actief jaar geweest. We gingen 5 keer 1 dag en eenmaal 2 dagen op excursie, we kwamen op 9 clubavonden bij elkaar we hoorden daar 6 sprekers spreken. Ons jaarlijkse evenement GEOSFEER was met 840 bezoekers en met een jeugdhoek zeer geslaagd. We groeiden naar 56 donateurs, wat een prachtig resultaat is. Op onze mooie website kun je veel wetenswaardigheden over GEO lezen.

De commissies, resp. voor excursies, voor de expositie, voor de jeugd en voor de publiciteit, zijn erg goed aan de gang. De jeugdcommissie heeft het gepresteerd om tijdens GEOSFEER 35 belangstellenden te registreren. Nu wordt hun programma tot de zomer uitgevoerd, waarna we deze activiteit gaan evalueren.

Komend jaar hebben we de clubavonden gepland met sprekers, excursies worden voorbereid. GEOSFEER zal de titel hebben: Mineralen en hun toepassing.

Meer in detail kun je daarover lezen in deze GEOGRAM.

In december ontvingen we het bericht, dat d´n Iemhof binnen 3 tot 5 jaar afgebroken zal worden om plaats te maken voor meer parkeerplaatsen, die nodig zijn omdat de twee supermarkten gaan uitbreiden. We moeten op termijn op zoek gaan naar een nieuwe locatie.

Genoeg te doen in dit jaar en ik wens u allen een mooi geologisch jaar toe.

Coen, voorzitter
 
 
2. Clubavonden
De clubavonden beginnen om 19.45 uur, waarbij de commissies een update geven van hun voortgang.

20 februari 2014: Anne Schulp: Mosasaurus
Dr. Anne Schulp (Natuurhistorisch Museum Maastricht en Naturalis, Leiden) deed onderzoek naar dinosauriërs en andere reptielen uit de Krijtlagen van Maastricht. Hij zal ons vertellen over de vondsten die de laatste jaren gedaan zijn. Ook de nieuwe mosasaurusvondst: "Carlo" - het grote mosasaurusfossiel dat eind 2012 in de ENCI-groeve in Maastricht gevonden werd - komt aan de orde, evenals over het onderzoek dat op die vondst losgelaten wordt.

20 maart 2014: In ontwikkeling

17 april 2014: Leo Engelen: Marokko & Tunesië
Boeiend en prachtig geïllustreerd verslag van een geologische rondreis door Marokko & Tunesië.

15 mei 2014: Sjir Renkens: plantenfossielen
Vertelt over zijn onderzoek naar planten uit het Limburgse Krijt.

18 september 2014: Vakantievondsten
Bespreking mooie stukken, ingebracht door de donateurs en andere bezoekers.

16 oktober 2014: Kees Mak: fotograveren van mineralen
Als vervolg op zijn eerdere presentatie over de Clara-mineralen nu wat meer aandacht voor de techniek van het fotograferen van mineralen.
 
 
3. (Zoek-) Excursies

DE ZOEKEXCURSIES ZIJN NOG IN ONTWIKKELING; ONDERWERPEN EN DATA ONDER VOORBEHOUD. ER WORDT NOG OVER GECOMMUNICEERD. VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE: RAADPLEEG - INDIEN MOGELIJK - DE WEBSITE, OF BEL PETER: 0412-626 848.

Voorlopig programma:

22 maart 2014: grindhopen
De Groot, Ubach over Worms. In deze groeve wordt zilverzand en kiezeloöliet grind gewonnen, met daarin de oudste (Mioceen) Maasgesteenten de hierin voorkomende mineralen en fossielen.

19 april 2014: Kalksteengroeve Landelies,
bekende honingkleurige calcieten.

4 mei 2014: de Peelrandbreuk
Geologische wandeling over de Peelrandbreuk en de wijstgronden.

25 mei 2014: Den Bosch
Geologische ‘Verhofstadwandeling’ door Den Bosch.

7 juni 2014: Winterswijk
Groeve Winterswijk: dolomitische kalksteen uit het Trias (240 mjg) samen met GeoJeugd. Aanmelding individueel, direct na 4 mei; wordt nog over gecommuniceerd.

20 - 22 juni 2014: Marburg
Driedaagse excursie; fossielen & mineralen omgeving Marburg. (Let op: indien het niet lukt de excursie voor dit weekend te plannen wijken we uit naar 23-25 mei).

september 2014: Garzweiler
Bezoek RWE dagbouw bruinkoolmijn in Garzweiler, Duitsland.

4 oktober 2014: Grindgroeve l'Ortye, Stein.
Jong Maasgrind met daarin de typische Maasgesteenten met de daar in voorkomende mineralen en fossielen.
 
 
4. Geosfeer 2014: zondag 9 November

Jelco, Jan en Peter bereiden de expositie “Mineralen en hun toepassingen” voor. Zoals andere jaren zullen meer donateurs gevraagd worden om hun kennis, ervaring & stukken ter beschikking te stellen.

Naar aanleiding van de demonstratie van de Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging op onze vorige GEOSFEER hebben we een aantal vrijkaartjes gekregen voor hun mineralen- & sieradenbeurs van 13 april aanstaande. Beschikbaar voor degenen die van plan zijn te gaan.

Laat even aan Peter weten wie wil gaan (0412 626848).
 
 
5. Donateursbestand
Met de nieuwe aanmeldingen na de GEOSFEER van 2013 is het huidige ledental 56. Naar aanleiding van een suggestie bij de jaarvergadering - om de leden elkaar sneller beter te leren kennen - is een fotoboek met portretten gemaakt dat geleend kan worden op de clubavonden. Nieuwe portretten zijn welkom; Peter helpt indien nodig.
 
 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in september 2014.