Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM NAJAAR 2014


1. VAN HET BESTUUR
Hallo GEO-donateurs,

Onze zomer is al weer voorbij, deels met mooi weer en deels met herfstweer. Maar het weer is voor ons gelukkig nooit een belemmering geweest om te gaan zoeken. Ik kijk dan ook uit naar de vakantievondsten met de daarbij behorende verhalen op de clubavond van 16 september.

De actuele geologie houdt ons altijd bezig zoals een dreiging van een vulkaanuitbarsting op IJsland en aardbevingen in Groningen. Twee grote GEO-activiteiten staan voor de deur: eerst exposeert GEO vanaf 7 oktober een maand lang in de Osse bibliotheek. Een aantal Geo-leden is bereid gevonden een deel van hun collectie ter beschikking te stellen om te laten zien wat ‘Geologie’ voor hen betekent.

De timing is perfect omdat hiermee bij de duizenden bibliotheekbezoekers de aandacht gevestigd kan worden op onze andere belangrijke activiteit: GEOSFEER 2014, die op 9 november zal plaatsvinden. GeoJeugd heeft een half jaar proefgedraaid. Vanwege de grote belangstelling en het succes gaat GeoJeugd door met haar activiteiten.

Een belangrijke verandering binnen Geo is het feit dat Wilco van den Broek per september is toegetreden tot het bestuur, waar hij met name GeoJeugd zal vertegenwoordigen. Welkom Wilco!

Ik verwacht, dat ook in het aanstaande Geo-jaar weer een groot aantal leden betrokken zal zijn bij onze activiteiten. Tot onze eerste clubavond op donderdag 18 september!

Coen, voorzitter
 
 
2. Clubavonden
De clubavonden beginnen om 19.45 uur, waarbij de commissies een update geven van hun voortgang.

18 september 2014: Theo Henskens: een carrière in de paleontologie + vondst van het jaar
Hij heeft musea van over de hele wereld als klant: in de afgelopen decennia bouwde Geo-lid Theo Henskens een internationale reputatie op als leverancier van fossielen van museale kwaliteit. Coen interviewt Theo over zijn lange en succesvolle carrière.
Daarbij: iedereen wordt gevraagd haar/zijn mooiste vondst mee te nemen voor de nominatie van de Vondst van het Jaar verkiezing op de GEOSFEER.

16 oktober 2014: Kees Mak: fotograveren van mineralen:
Als vervolg op zijn eerdere presentatie over de Clara-mineralen meer aandacht voor de techniek van het fotograferen van mineralen.

20 november 2014: Hans de Jong: de geologische geschiedenis van de Maas.


18 december 2014: Jaarvergadering & GEO-Marktplaats.
Na de jaarvergadering, waar we terugblikken en vooruitkijken, volgt een levendige ruilhandel. Iedereen neemt mee waar hij zelf niet meer zo aan gehecht is en probeert dat te ruilen. En… let op: Dit jaar als extra attractie: er is een collectie met honderden mineralogische objecten ontvangen (en daar komt misschien nog een paleontologische collectie bij). De inhoud daarvan zal beschikbaar gesteld worden voor Geo-Marktplaats!
 
 
3. (Zoek-) Excursies

September 2014: Bruinkoolmijn Garzweiler:
Helaas…in de pogingen om een excursie te organiseren naar de dagbouwbruinkoolmijn in Garzweiler - onder begeleiding van gids Ulrich Lieven - is uiteindelijk door de RWE (het bedrijf dat de exploitatie van de mijn doet) gemeld dat ze de openstelling/rondleiding ‘aus Kostengründen extrem reduziert haben’… Er is nog gesondeerd wat we zouden moeten doen om tóch nog binnen te komen, maar dat heeft niets opgeleverd.

04 Oktober 2014: Grindgroeve l'Ortye, Stein.
Jong Maasgrind met daarin voorkomende mineralen en fossielen. Deze excursie wordt georganiseerd door de NGV afdeling Limburg. Excursie start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het nieuwe gemeentehuis, Stadhouderslaan 200 te Stein en duurt tot tot 12.30 uur. Om er op tijd te zijn: Vertrekt vanaf d’n Iemhof om 07.45 uur. Gedetailleerder informatie volgt nog aan degenen die zich hebben opgegeven – opgeven kan nog!
 
 
4. Geosfeer 2014: zondag 9 November

Jelco, Jan en Peter bereiden de expositie “Mineralen en hun toepassingen” voor. Zoals andere jaren zullen meer donateurs gevraagd worden om hun kennis, ervaring & stukken ter beschikking te stellen. En uiteraard zal ook dit jaar weer een beroep gedaan worden op de Geo-leden om bij de opbouw van de Expositie en het afbreken daarvan mee te helpen. Op de clubavonden zal een intekenlijst aanwezig zijn. Thea zal zoals gebruikelijk de kassa- bemensing weer regelen.
 
 
5. Donateursbestand
Met de aanmelding van Gerrit van der Wielen, enkele maanden geleden, is het ledental op 57 gekomen.

Om de leden te helpen elkaar sneller te leren kennen: hierbij het verzoek aan de nieuwe leden - en de ‘oude’ die het nog niet gedaan hebben - om een heel kort (150-200 woorden) verhaaltje aan info@geo-oss te sturen, over hoe ze aan geologie als hobby zijn gekomen en wat ze er speciaal leuk aan vinden - graag ook een foto. Dit voor het fotoboek met ‘portretten’ dat geleend kan worden op de clubavonden.

Voor het volgende seizoen van GeoJeugd hebben zich (tot nu toe) 15 kinderen gemeld om mee te doen!
 
 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in februari 2015.