Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

CLUBAVONDEN 2016


15 december 2016: jaarvergadering
Zoals altijd willen we ook dit keer weer met jullie het afgelopen jaar de revue laten passeren: wat was leuk, wat kan beter, waar moeten we meer nadruk op leggen, waar minder. Welke ideeën & suggesties hebben jullie voor de organiseerders?

Tijdens deze jaarvergadering zullen Coen en Thea - na vele, vele jaren als Geo-bestuurders - hun bestuurstaken neerleggen, en zullen Hans Cremers & Gerben Arts tot het Geobestuur toetreden, respectievelijk als secretaris & penning- & webmeester.

We willen het volgende bespreken:
• Welkom
• Terugblik afgelopen jaar door commissies + feedback donateurs
• Financieel jaarverslag (Coen)
• Bestuursoverdracht
• Visie-ambitie voor Geo (Peter)
• Inventarisatie ideeën voor de toekomst (Allen)
• Hapje & drankje

Omdat een club als Geo drijft op het enthousiasme en de goede ideeën van de leden wil ik iedereen van harte uitnodigen voor aanstaande donderdagavond!
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
17 november 2016: Eric Mulder: Hoe de slang haar poten verloor
De meeste slangensoorten leven op het land. Toch hebben ze geen poten. Al heel lang is de mens geboeid door dit opvallende verschijnsel en zelfs in de bijbel is het een aandachtspunt. Aan de hand van beroemde schilderijen gaat de bekende fossielendeskundige dr. Eric Mulder, conservator van Natura Docet Wonderryck Twente te Denekamp, hier nader op in. Vervolgens wordt de biologische verklaring besproken voor het ontstaan van langgerekte lijven in combinatie met het verlies van poten, meer dan 65 miljoen jaar geleden. En… Eric Mulder heeft een levende python bij zich.

Eric Mulder met een python in de hand
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
20 oktober 2016: Hans de Jong: Geologie van Zuid-Nederland
Op de clubavond van Geo-Oss van 20 oktober aanstaande zal de bekende fysisch-geograaf Hans de Jong een prachtige PowerPointpresentatie geven over de lange geologische geschiedenis van het Maasdal, de heuvels van Zuid-Limburg, het vlakkere landschap van Noord-Brabant, en de landschappelijke variatie die Zuid-Nederland te bieden heeft. Hans zal ingaan op belangrijkste geologische gebeurtenissen van de afgelopen 80 miljoen jaar (!) die letterlijk de grondslag van onze provincie vormen.

Mergelwand in Zuid-Limburg bij Schin op Geul
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 september 2016: Rolf Egberink: vulkanisme van Italië
Tijdens dit beeldende reisverslag van twee vulkanologische reizen laten wij u kennis maken met de achtergronden van het vulkanisme in Italië, de bakermat van de vulkanologie! Tientallen foto’s zullen de revue passeren, wij voeren u langs het gebied rond Napels met o.a. Campi Flegreï, La Solfatara, de Vesuvius, Ercolano en Pompeï en het eiland Ischia. Dan gaan we met de nachtboot naar Stromboli (ook wel de vuurtoren van de Middellandse Zee) vervolgens Lipari, Vulcano en niet te vergeten de Etna op Sicilië! Naast de vele foto’s, schematische tekeningen en geologische kaarten kunt u de door Rolf Egberink zelf meegebrachte vulkanische gesteenten bekijken. Laat u verrassen door een andere kijk op het voor velen zo bekende zuiden van Italië…

Over Rolf Egberink De afgelopen jaren heeft Rolf Egberink zijn interesse in de geologie voor een belangrijk deel zijn reisdoelen laten bepalen. Met fotocamera, rugzak en hamer trok hij naar geologisch bijzondere bestemmingen. Zo bezocht hij o.a. vulkanische gebieden zoals de Cycladen (Griekenland), de Eifel (Duitsland), Costa Rica en Nicaragua, de Italiaanse vulkanen, Hawaii, en de Canarische eilanden Lanzarote en Gran Canaria (Spanje). Maar ook bezocht hij Denemarken en Noorwegen voor bijzondere gesteenten en zwerfstenen. Bovendien woont hij in een geologisch heel interessant stukje Nederland, namelijk Twente! Zijn liefhebberij om anderen te leren en enthousiast te maken over de aarde heeft hij gecombineerd met het vertellen over zijn reizen en over wat hem zo boeit in geologie, vulkanen en stenen. Inmiddels kan hij met al het materiaal dat hij in de loop der jaren verzamelde avonden vullen…

Bart de Weerd in actie
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
19 mei 2016: Noud Peters: van Reuzenhaai tot Chalicotherium: fossielen van Langenboom
Op de clubavond van Geo-Oss op 19 mei aanstaande zal de bekende amateurpaleontoloog en auteur Noud Peters een lezing houden over de fossielen die afgelopen jaren bij recreatieplas ‘De Kuilen’ in Langenboom gevonden zijn. Dit betreft landdieren zoals herten, mammoeten en jaguars, en zelfs een zeer wonderlijke uitgestorven diersoort: de Chalicotherium. Helemaal bijzonder is de vondst van grote hoeveelheden fossielen van zeedieren - zoals walvissen en reuzenhaaien - die miljoenen jaren geleden in onze streek rondzwommen.

Bart de Weerd in actie
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 april 2016: Bart de Weerd: Mineralogische rondreis Namibië
Op de clubavond van Geo-Oss op 21 April zal de bekende amateurgeoloog en -mineraloog Bart de Weerd een voordracht houden over een mineralogische rondreis door Namibië. De reis zal beschreven worden aan de hand van een prachtige PowerPoint-presentatie en een boeiend verhaal over natuur en cultuur, met uiteraard veel nadruk op het zoeken en vinden van mineralen. Bart zal een selectie meenemen van de mineralen die tijdens de reis gevonden zijn.

Bart de Weerd in actie
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
17 maart 2016: Dick Mol: De Moderne Mammoetjager
Opnieuw is er een mammoetkadaver opgegraven uit de eeuwig bevroren bodem van Siberië. Nou en? Een belangrijke vondst? Kunnen we nog meer te weten komen over dit bekende ijstijdzoogdier? Ja, is het antwoord. Deze nieuwe vondst, gedaan door schoolkinderen in het hoge noorden van Arctisch Siberië is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers, onderleiding van Dick Mol uit Hoofddorp. De onderzoeksresultaten, met behulp van hightech leverde een schat op aan nieuwe gegevens.

In zijn 60 minuten durende lezing zal de spreker kort de evolutiegeschiedenis van de mammoeten behandelen en daarna uitvoerig verslag doen van de vier expedities die nodig waren om het gehele kadaver te bergen. Dan volgt een verslag van de onderzoeken en de resultaten daarvan.

Alle wetenschappelijke gegevens zijn gebruikt om door Remie Bakker, een beeldend kunstenaar uit Rotterdam een levensecht model van deze mammoet, de zogenoemde Yukagir Mammoet, te reconstrueren. Het levensechte model mocht zich in Japan verheugen op meer dan 6 miljoen bezoekers in een tijdspanne van 6 maanden.

Een lezing die voorzien is van schitterende en originele foto’s van de expeditie, het onderzoek en het maken van een prehistorisch zoogdier. Op een boeiende wijze verteld.

Dick Mol bij een mamoetkadaver
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 februari 2016: Leo Engelen: Mineralen van Spanje
Leo verzamelt al 47 jaar mineralen maar sinds 18 jaar zeer intensief. Hij gaat mineralen zoeken in Duitsland-Belgie-Spanje-Marokko-Tunesië maar ook in andere landen. De reizen naar o.a. Spanje, Tunesië en Marokko maakt hij altijd in een camper en met andere geïnteresseerden. Leo gaat een boeiend en prachtig geïllustreerd verslag geven van een geologische rondreis door Noord Spanje. Er zullen mooie voorbeelden van vondsten te zien zijn, waarbij tevens mooie stukken voor een gunstige prijs gekocht kunnen worden.

Een aantal locaties waar hij onder andere geweest is zijn: Fuentes de Ebro en Roden voor zijn gipsen, Navajún en Ambas Aguas voor zijn pyrieten, Moscona en Arlos voor zijn fluorieten, Ojos Negros en Eugi voor zijn dolomiet.

leo Engelen met een van zijn gipsvondsten uit Spanje, Fuentes de Ebro
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 januari 2016: Bespreking van de GeoQuiz
dit jaar wordt de GeoQuiz samengesteld door Annemarie (Geologie), Gerben (Mineralogie), en Peter (Paleontologie). Ook dit jaar weer aan iedereen het verzoek om vragen in te dienen, waarbij van oudsher Geert, Ruben en Barry zich niet onbetuigd laten. Op deze avond worden de antwoorden met elkaar besproken.

Deze avond wordt ook de geoQuiz weer uitgereikt
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *