Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOQUIZ 2009


Bespreking op de Geo-clubavond van 21 januari 2010
 
Geologie
 
1. Wat is de oudste laag in de Nederlandse ondergrond? 1. Wat is de oudste laag in de Nederlandse ondergrond?
2. Uit welke tijd zijn de oudste afzettingen die in Nederland dagzomen?
3. Hoe oud is de gemiddelde zandkorrel in Nederland?
4. Wat is het 'Milanković effect'? Waarom is het bepalend voor het leven op aarde?
5. Waar komt het meeste water op aarde vandaan?
6. Wat houdt de theorie van de ‘sneeuwbalaarde’ in?
7. Wat zijn ‘black smokers’?
8. Hoe is een U-vormig dal ontstaan?
9. Wat is de ‘elastic rebound theory’ (elastische terugvering) en wat heeft dit met aardbevingen te maken?
10. Wat heeft gebergtevorming met grabenvorming te maken?
11. Waar verwacht je de ligging van de oudste basalt op de Atlantische oceaanbodem?
12. Welke omgeving heeft meer zee-ijs in de winter: de Noordpool of de Zuidpool?
 
Paleontologie
 
13. Wat is de eerste, alleroudst bekende voorouder van de mens - en alle andere gewervelde dieren?
14. Noem vier oorzaken van massa-uitsterving, zoals die in de loop van de evolutie hebben plaatsgevonden.
15. Geef twee redenen waarom in het Carboon zulke onmetelijke hoeveelheden hout gefossiliseerd zijn.
16. Welke Nederlandse fossielenvondst uit de 18e eeuw heeft een belangrijke rol gespeeld in het wetenschappelijke denken over de geschiedenis van het leven?
17. Waarom bevat marmer zelden fossielen?
18. Wanneer is de combinatie gras/grazers ontstaan?
19. Van wanneer dateert de oudst-bekende menselijke bewoning in Nederland? Waar?
20. Wat is de relatie tussen ons (Homo sapiens) en de Neanderthaler?
21. Wat is een 'missing link' eigenlijk?
 
Mineralogie
 
22. Waarom is 'laten uitkristalliseren' een manier om een bepaalde stof in zeer zuivere toestand in handen te krijgen?
23. Welk 'mineraal' is eigenlijk een gel?
24. Wat is het verschil tussen steenkool en versteend hout?
25. Wat is regoliet?
26. Welk mineraal is glauconiet? Hoe vindt men het terug in de natuur?
27. Hoe zijn de laagjes ontstaan in schist?
28. Wat is het oudste materiaal dat je op een geobeurs kunt aanraken?