Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM VOORJAAR 2015


1. VAN HET BESTUUR
Hallo GEO-donateurs.

Er is al weer een jaar voorbij, sterker we zitten al in de tweede maand van 2015. En wat voor een jaar? Vele activiteiten zijn er geweest.

Allereerst hadden we onze clubavonden, die weer met interessante onderwerpen ingevuld waren, excursies naar binnen- en buitenland, GEOSFEER met een mooie expositie en de jeugdafdeling die volop bloeit. We kunnen er terecht trots op zijn, vooral ook omdat heel wat donateurs op allerlei terrein meegeholpen hebben. Zie ook de prachtige verslagen met foto’s op onze website.

Onze verschillende commissies hebben voortreffelijke werk gedaan. Het aantal donateurs is weer toegenomen, de jeugdafdeling telt een 20-tal vaste bezoekers.

De eerste clubavond is al weer geweest: de GeoQuiz, dit jaar mede samengesteld door Annemarie Oogjen, Geert van Grunsven, Berry Pont en Ruben Fastenau. Peter heeft de antwoorden op voortreffelijke wijze voor ons uit de doeken gedaan.

Voor dit jaar ziet de GEO-agenda er weer veel belovend uit, zie in deze GEOGRAM en op de website.

Ik wens u een mooi geologisch jaar en ik ontmoet u allen graag op de aanstaande clubavond van 19 februari!

Coen, voorzitter
 
 
2. Clubavonden
De clubavonden vallen altijd op de derde donderdag van de maand. Ze beginnen om 19.45 uur, waarbij de commissies gedurende het eerste kwartier een verslag geven van hun activiteiten.

19 februari 2015: Jan Nillesen: Landschappelijke geschiedenis van Oss en de noordelijke Peel
Een reis door de tijd waarbij het ontstaan van het landschap rondom Oss en de Noordelijke Peel, de tektoniek, de rol van de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de zandruggen langs de Maas de revue passeren.

19 maart 2015: Bart de Weert: Over Zilvermineralen

16 april 2015: Jos Hoedeman: Van Aap tot Mens

21 mei 2015: Waarschijnlijk: Ton Rovers over Calciet

17 september 2015: Kees Mak: Mineralen van het Schwarzwald, Kinzigtal
(als voorbereiding op de excursie).
 
 
3. (Zoek-) Excursies

Zie de Geo-website voor nog veel meer informatie en de meest actuele stand van zaken.

4 april 2015: Winterswijk
Samen met GeoJeugd. Aanmelding kan nu al gebeuren op Steengroeve Winterswijk. Laat even weten op info@geo-oss.nl dat je mee gaat. Verdere informatie over vervoer, gereedschap & veiligheid volgen nog.

16 mei 2015: Agaten in de Grindgroeve
De Maas en de Rijn hebben in de loop van hun lange geschiedenis een steeds wisselend stroomgebied gehad. Hierdoor zijn er onder andere in Limburg veel gebieden waar zand en grind zijn afgezet. Onder begeleiding van een ervaren agatenverzamelaar gaan we op zoek naar deze mooie stenen. En hopelijk wordt het niet te mooi weer, want agaten zijn in grindgroeves het beste te vinden als de stenen nat zijn.

24 mei 2015: Piesberg
In 2012 hebben we onder begeleiding van Mw. Angelika Leipner een bezoekje gebracht aan de steengroeve Piesberg nabij Osnabrück. Angelika kent deze groeve op haar duimpje en ook dit jaar proberen we of ze ons begeleiding wil geven door deze groeve. De Piesberg staat vooral bekend om zijn plantaardige en dierlijke fossielen, maar er kunnen in een paar gebieden van de steengroeve ook mineralen gevonden worden.

13 juni 2015: Excursie naar Hagen Hohenlimburg
Onder begeleiding van een Duitstalige gids gaan we op zoek naar zowel mineralen als fossielen. Na een uitleg over het gebied en de groeve gaan we op zoek naar mineralen: calciet (in groen, geel, oranje, bruin, grijs, wit en doorzichtig), kwarts en mineralen, en fossielen (koralen, gastropoden, brachiopoden, bryozoa, stromatoporen, crinoïden, orthoceren).

12 juli 2015: Beez…
Was het plan, maar recent hebben we te horen gekregen dat de groeve geen toestemming meer verleent. Er wordt naarstig naar een alternatief gezocht; het wordt mogelijk Landelies - prachtige calcieten!

25 t/m 27 september 2015: Zwarte Woud
Normaal staat het lange weekend in het voorjaar gepland, maar dit jaar gaan we in september een weekend weg. En wel naar het Zwarte woud in Duitsland. Op het programma staan verschillende activiteiten die vooral met mineralen/micromounts te maken hebben. We proberen om een accommodatie in het centrum van Wolfach te boeken. We zijn bezig met een mooi programma waarbij we mineralen kunnen zoeken, bv de Mineralienhalde Grube Clara, een bezoekersmijn - Besucherbergwerk Grube Wenzel en het Mineralienmuseum te Oberwolfach.

Ook zullen we dit jaar weer trachten een zoekexcursie in een bruinkoolmijn te regelen, maar daar is nog niets concreets over te melden.
 
 
4. Geosfeer 2015: zondag 8 November
Het thema van de expositie van dit jaar is ‘Uitgestorven… of niet?’, waarbij het idee is dat we fossiele planten en dieren willen laten zien naast hun recente verwanten. Als expositiecommissie zullen dit jaar Wilco, Jan en Peter trachten om veel boeiende voorbeelden en mooie platen en verhalen te verzamelen om er weer een zeer interessante tentoonstelling van te maken. We hopen dat we net als andere jaren weer gebruik mogen maken van de kennis, ervaring & stukken van onze donateurs.
 
 
5. Donateursbestand
Na de GEOSFEER van 2014 hebben we er twee gezinslidmaatschappen bij - die we elk voor twee leden tellen. Het zijn Martijn & Wendy Smits, en Roel Jansen & dochter Lotte. Welkom! We hopen dat Geo-Oss een gezellige, leerzame en inspirerende factor in jullie leven wordt! Ons donateursbestand komt daarmee op 61, met ca. 20 jeugdleden.

Coen heeft recent het verzoek om de donateursbijdrage verzonden. We hopen dat jullie het programma & de activiteiten de moeite waard vinden, dus aarzel niet om de contributie over te maken. Maar… belangrijker nog dan de contributie is jullie actieve deelname aan Geo: vóór jullie, dóór jullie, ook weer in 2015!
 
 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in september 2015.