Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM VOORJAAR 2013


Mededeling
Op 25 januari is onze Geo-vriend Frans van der Vlugt zeer plotseling overleden. Samen met Marjo was hij een regelmatig bezoeker van excursies & clubavonden. Hij deed altijd op zeer gedreven wijze mee aan de discussies, waarbij vooral de chemische aspecten zijn interesse hadden. We wensen Marjo heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

 
1. VAN HET BESTUUR
We zijn weer aan een nieuw jaar begonnen. Het jaar 2012 is een goed GEO-jaar geweest. De clubavonden waren goed bezet, een paar keer zat de zaal vol, en de lezingen waren divers en interessant met sprekers als Dick Mol, Piet Vierbergen, Hans Steur, Kees Mak en Erik Mulder. Op de excursies zijn we aan onze trekken gekomen. We zijn vier keer op pad geweest, naar de Zandmotor, Brussel, Idar-Oberstein in twee dagen, en de Piesberg. We vierden ons 35-jarig bestaan met de excursie naar het NatuurHistorisch Museum in Brussel en een buffet in de Groene Poort in Boxtel.

GEOSFEER gaf een overzicht van verzamelingen van donateurs. De jeugdquiz was weer een groot succes. Bovendien meldden zich 5 nieuwe donateurs aan en dat is een succes, dat we nog niet eerder gehad hebben.

De evaluatie direct na het opruimen van de expositie leverde een rij van ideeën, suggesties en aanbiedingen op, die zeer welkom zijn en waarmee we plannen hebben ontwikkeld. We hebben een viertal commissies opgestart en wel de Excursiecommissie, de Publiciteitscommissie, de Expositiecommissie en de Jeugdcommissie. En recent ontstond er een geheel nieuw initiatief van Gerben: de Geo Oss TV-gids: wekelijks een overzicht van geologisch interessante programma's op de televisie. Een mooie ontwikkeling.

Voor 2013 hebben we voor de clubavonden weer goede geologische sprekers gevonden. Er staan tot aan de zomer een viertal excursies gepland. De excursies na de zomer moeten we nog nader invullen. Suggesties voor excursies blijven altijd welkom.

Ik wens u allen een jaar met vele geologisch plezier en activiteit toe. Coen, voorzitter

 
2. Clubavonden
Let op: om de pasgevormde commissies de gelegenheid te geven iets aan de leden te vertellen over hun activiteiten beginnen de clubavonden in het vervolg om 19.45 uur!

21 februari: Jos Hoedeman: Vissen in de evolutie
Pikaia was een van de vreemde levensvormen die de zeeën in het cambrium bevolkten. In al zijn bescheidenheid zou hij de voorouder worden van alle gewervelde dieren, van kikker tot mens, en alles daar tussen in. Dus ook van de vissen. Geo-lid Jos Hoedeman zal de ontwikkeling van de vissen gebruiken als rode draad in een verhaal over de geschiedenis van de aarde gedurende de laatste 500 miljoen jaar.

21 maart: Bart de Weerd: Mineralen uit Lengenbach/Binntal
Bart de Weerd was op jeugdige leeftijd al geïnteresseerd in mooie glimmende stenen en fossielen. Barts grote passie betreft de mineralen uit de Lengenbach groeve, Binntal, Zwitserland, waar vele mooie en zeldzame mineralen voorkomen. Doordat Bart lid is van de Verein Freunde Lengenbach, en door zijn jarenlange ervaring met Lengenbachmineralen kan Bart af en toe meehelpen in de groeve. Hij zal vertellen over de mineralogie en de vele unieke vondsten van Lengenbach. Voor een voorproefje: ga naar http://home.wxs.nl/~bartdw.

18 april: Hans Steur: versteend hout
Na lezingen over 'Fossiel ongedierte' en het 'Carboon' zal Hans vanavond spreken over versteend hout. Van verkiezelde stammen is de inwendige structuur soms tot in microscopisch detail bewaard gebleven. Daardoor is van veel boomvormige organismen uit het verleden bekend hoe ze in elkaar zaten. In deze lezing wordt die inwendige structuur met behulp van prachtige microfoto's uitgelegd.
Aan de orde komen: Prototaxites, paardenstaartbomen (Calamites), wolfsklauwbomen (Lepidodendron), Cordaites- en coniferenhout, Psaronius, Tempskya, palmhout en loofhout. Hans neemt een kleine verzameling versteend hout mee, en de bezoekers worden uitgenodigd om ook hun mooie stukken mee te nemen om desgewenst te laten determineren.

16 mei: Anton Verhagen, Omzwervingen langs de Maas
Al meer dan 50 jaar onderzoekt amateur archeoloog en paleontoloog Anton Verhagen bouwputten, waterwerken, ontzandingen en ontgrindingen. In die halve eeuw heeft Anton een ontzagwekkend aantal vondsten gedaan die een verslag doen van honderdduizenden jaren leven in noordoost Noord-Brabant. Hij interpreteerde en publiceerde zijn vele vondsten en ging als amateur de discussie aan met de gevestigde archeologische orde. Samen met Dick Mol is hij auteur van het recente boek over de geschiedenis van De Groote Wielen. In zijn presentatie neemt Anton ons op zijn geheel eigen en boeiende wijze mee op zijn speurtochten langs de Maas

 
3. (Zoek-) Excursies

Het bestuur heeft de laatste versie van het excursiereglement (ERGEO) besproken en geconcludeerd dat deze versie nog adequaat is. Overwogen werd om het dragen van veiligheidshesje op te nemen, maar deze eis lijkt nog niet algemeen in groeves.
In plaats van het invullen van een Excursieformulier per keer gaan we een doorlopend excursieformulier maken voor de mensen die regelmatig meegaan op zoekexcursie; het bestaande formulier wordt aangepast.
Zoals eerder gemeld is er een excursiecommissie in het leven geroepen die bestaat uit Rob Huusen, Jan van de Coolwijk & Peter Stokman.

Voorlopig programma:

24 maart: fossielen op de akker
Zoekexcursie naar fossielen uit het midden-Devoon: sponzen, koralen en brachiopoden op de opgeploegde akkers bij Nohn/Nettersheim, Duitsland. Afstand 235 km, 2,5 uur rijden.

14 april: bezoek aan Neanderthalmuseum, in Mettmann bij Düsseldorf
In 1856 ontdekte men in een kloof van de rivier de Düssel menselijke overblijfselen. Deze vondst zou het wereldbeeld van de mens revolutionair veranderen. Op de plaats van de kloof verrees recent het Neanderthalmuseum. Naast de skeletresten uit 1856 worden er ook de vondsten van latere opgravingen in het Neanderthal tentoongesteld. Het museum laat de lange trektocht zien die de mens maakte vanuit de savannen naar de grote steden van vandaag, met focus op de Neanderthalers. In de tijdtunnel worden zes grote etappes van de geschiedenis van de mensheid in scène gezet. Het museum: http://www.neanderthal.de/nl/museum-dal/expositie/route/een-reis-door-de-tijd/index.html

12 mei: Fossielenexcursie naar Zuid-Limburg
Krijtgroeves onder begeleiding van Geertje van Appeldoorn, lokale paleontoloog/gids. We zijn bezig met het verkrijgen van toestemming voor Haccourt/Romontbosch/ Marnebel (Eben-Emael).

08-09 juni: tweedaagse mineraalexcursie naar Duitsland
Bestemming in ontwikkeling.

15 september: Goud zoeken!
Onder begeleiding van een lid van de Dutch Gold panning Association gaan we natuurlijk goud zoeken in de Rijn bij Spijk.

 
4. Geosfeer 2013: 10 November

De werktitel voor de expositie van dit jaar is ‘Rijkdom uit de Rotsen’. Jelco van Tooren zal meehelpen om de expositie vorm te geven, samen met Jan van de Coolwijk en Peter Stokman. De publiciteitscommissie bestaat uit Rob Huussen, Gerben Arts, Hans Cremers en Peter Stokman. Dit jaar zal Geosfeer plaatsvinden op zondag 10 november.

 
5. JEUGDCOMMISSIE

Hans Cremers en Wilco van den Broek willen trachten een activiteit voor jeugd op te zetten, bijvoorbeeld een programma met excursie, zagen/slijpen en dergelijke.
Wordt vervolgd!

 
6. Donateursbestand
Riek van der Wielen-van der Venne heeft haar deelname aan Geo na vele jaren om gezondheidsredenen helaas moeten beëindigen.
Tineke Hoogstraaten, Maria Bolder, Adrie Dollevoet, Frank Hertman von Czerny en Gijs Weck hebben zich aangemeld als nieuwe donateurs. Welkom! We wensen jullie een interessante, avontuurlijke, inspirerende en gezellige tijd bij Geo Oss!
Het huidige ledental is 48.

 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in september 2013.