Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

GEOGRAM NAJAAR 2013


1. VAN HET BESTUUR
Beste Geovrienden!

De eerste helft van 2013 was een heel bijzondere in de recente geschiedenis van Geo-Oss! Natuurlijk waren er de excursies (Fossielen op de Akker, Neanderthalmuseum, Krijtfossielen in Zuid-Limburg, en Idar Oberstein; zie de website voor zeer levendige en leerzame verslagen door Gerben Arts en Hans Cremers). En natuurlijk waren er de sprekers (Onze eigen Jos Hoedeman over ‘Vissen in de Evolutie’, Bart de Weerd: Mineralen uit Lengenbach/Binntal, Hans Steur over versteend hout, en Anton Verhagen over zijn bijzondere vondsten langs de Maas).

Maar het belangrijkst waren de activiteiten van onze nieuw opgerichte commissies. Het werk van het kleine Geo bestuur werd aangevuld met de creativiteit, inzet en gedrevenheid van Hans, Tineke, Wilco, Rob, Gerben en Jelco, die zich in verschillende samenstellingen bogen over het opzetten van jeugdactiviteiten, het regelen van de excursie, het bedenken van een expositie voor Geosfeer 2013, en het verbeteren van de publiciteit rondom Geosfeer en onze club in het algemeen.

Zowel in het ‘commissiekwartiertje’ aan het begin van elke clubavond, als in deze Geogram zal aandacht besteed worden aan de voortgang die deze groepjes boeken, en die samen met de inspanningen van alle andere clubleden de motor zijn die onze club voortstuwt. En het is fantastisch om vast te stellen dat deze motor momenteel groter is dan we in jaren hebben mogen meemaken. Geo gaat verder!

 
2. Clubavonden
Let op: De clubavonden beginnen om 19.45 uur, waarbij de commissies een update geven van hun voortgang.

19 september: Vakantievondsten
Dit jaar hebben we iets nieuws: de vondst van het jaar! In de ruimste zin van onze verzamelwoede vragen we iedereen die aanwezig is een mooie vondst mee te brengen (mag natuurlijk ook van een ander jaar zijn). We zullen deze vondsten tentoonstellen op de clubavond (wel kijken niet aankomen) en iedereen kan dan zijn stem uitbrengen. De 3 mooiste inzendingen gaan we veilig tentoonstellen op de Geosfeer-expositie en het grote publiek kiest de winnaar.

Het is niet moeilijk dus neem je favoriet mee (mag echt van alles zijn: groot, klein, ruw, geslepen, mineraal, fossiel, uit binnen- en buitenland, gedetermineerd of niet) en wie weet ga je met deze prestigieuze titel aan de haal en verwerf je een jaar lang de roem!

Op de clubavond van 19 september wordt ook meer informatie gegeven over Geosfeer 2013.
Als er nog tijd over is wordt er een geologische of paleontologische docu-dvd vertoond.

17 oktober: Paul van Olm: Geologisch reisverslag over Roemenië
Paul was in 2010 bij ons te gast met een verhaal over de Geologie van Nederland. Bovendien begeleidde hij ons op de excursie naar Schokland. Nu met een verhaal over de geologie van Roemenië.

21 november: Rolf Egberink: Een nieuwe spreker voor Geo, over Hawaii
Een van de geologisch meest actieve plekken ter wereld. Hot spots, dode en actieve vulkanen, rivieren van lava, aardbevingen en tsunami’s, de hoogste en de zwaarste berg ter wereld: ’t komt allemaal aan de orde.

19 december: Jaarvergadering - Geomarktplaats
Bespreking van het afgelopen jaar, wat ging goed, wat kan beter. Bespreking van plannen en ideeën voor het volgende jaar.
Gevolgd door de jaarlijkse Geomarktplaats: iedereen neemt de fossielen, mineralen, boeken, archeologische voorwerpen enz. enz. mee waar hij/zij niet meer zo aan gehecht is, om in één grote gezellige ruil- en weggeefroes van z'n spullen af te komen en anderen blij te maken. Neem mee neem mee! Tevens uitreiking van de Geoquiz.
Voor de Geoquiz vragen we elk lid om één vraag mét antwoord in te dienen bij Peter. De antwoorden worden geïllustreerd en besproken op de clubavond van januari 2014.

 
3. (Zoek-) Excursies

15 september: Goud zoeken: gewijzigd programma!
Omdat de Dutch Gold panning Association heeft afgezegd gaan we nu (oa) goud zoeken in de Rozendaalse beek. De Rozendaalse beek loopt door een smeltwaterdal in de stuwwal van Arnhem, waardoor er allerhande geologische en archeologische vondsten gedaan worden. De Rozendaalse beek wordt gecombineerd met een bezoek aan het Gelders Geologische Museum in Velp en een bezoek aan de slijp/polijstwerkplaats van Gea-kring Arnhem/Nijmegen. Opgeven kan nog; meer details volgen voor degenen die zich opgeven.

Op een zaterdagmorgen in november gaan weer een keer naar Timmers Gems in Berghem: meer dan 9000 m2 met de meest uiteenlopende voorwerpen van over de hele wereld, waaronder héél veel Mineralen en Fossielen. Meer details volgen nog.
 
4. Geosfeer 2013: 10 November

Jelco, Jan en Peter werken aan de expositie ‘Rijkdom uit de Rotsen’. Een aantal van de donateurs zal nog benaderd worden met het vriendelijke verzoek een deel van hun mineralen ter beschikking te stellen. De expositiecommissie zorgt voor naamkaartjes.

Wat is er verder te beleven?
- Een kolossale bergkristalgeode van bijna 800 kg;
- De Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging: demonstratie carbochonslijpen & facetteren;
- Geodekraker: succesnummer van vorig jaar!
- Vondst van het jaar verkiezing: de mooiste vondsten uit de clubavond van 19 september worden getoond; bezoekers mogen stemmen;
- En verder: Mergelpeuteren, Handpolijsten, de Geo Kinderquiz, en een Stand van de jeugdcommissie.

Uiteraard vragen we weer hulp voor het opbouwen en afbreken van de expositie-ruimte, en voor de bemensing van de kassa; jullie zullen daarvoor nog benaderd worden. Alvast zeer bedankt, want zonder jullie hulp lukt het niet!

 
6. Donateursbestand
Geen veranderingen; het huidige ledental is 49.

 
Kijk voor de meest actuele informatie over clubavonden en excursies op
www.geo-oss.nl.
De volgende Geogram verschijnt in januari 2014.