Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

CLUBAVONDEN 2013


19 december 2013: Jaarvergadering - Geomarktplaats
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de Geo-Oss Jaarvergadering 2013, op donderdag 19 december aanstaande, 19.45 uur in zaal 5 van d'n Iemhof.
Agenda:
1. Welkom voorzitter
2. Overzicht jaar door de voorzitter + bespreking wat ging goed, wat kan beter
3. Update door de commissies + evaluatie Geosfeer 2013:
- Expositiecommissie;
- Jeugdcommissie;
- Excursiecommissie;
- Publiciteitscommissie.
5. Overzicht geplande clubavonden + vraag om aanvullende ideeën
6. Overzicht geplande excursies + vraag om aanvullende ideeën
7. Rondvraag
Pauze
8. GeoMarktplaats

Bij de Jaarvergadering houden we het jaar tegen het licht: wat ging goed, wat kan beter. Hoe staat Geo-Oss ervoor, hoe liep Geosfeer 2013, en wat zijn de plannen & ideeën voor 2014.

Ook zullen de vragen van de GeoQuiz 2013-2014 uitgedeeld worden. Nadat iedereen er tijdens de lange winteravonden rondom de feestdagen op heeft gezwoegd zullen de antwoorden met uitwerking op de eerste clubavond van 2014 - op 16 januari aanstaande - besproken worden.

Net als vorig jaar wordt de jaarvergadering gecombineerd met Geo-Marktplaats, een ruil- en weggeefavond. Het idee hierachter is dat iedereen wel interessante voorwerpen heeft waar hij of zij zélf niet (meer) zeer aan gehecht is (bijvoorbeeld omdat het een dubbel exemplaar is, men er veel van heeft, de interesse bekoeld is, etc. etc.).

Denk daarbij aan fossielen, mineralen, archeologische voorwerpen, (geologie)boeken, curiosa. Het idee is dat zoveel mogelijk leden zoveel mogelijk van dat soort spullen meenemen en aanvankelijk te ruil aanbieden voor andere voorwerpen.

De verwachting is dat het ruilen na enige tijd zal ophouden, waarna het restant van het aanwezige materiaal (of een deel daarvan) vervolgens gratis beschikbaar is voor de liefhebber.

Dus: hierbij de aansporing aan iedereen: zoek de spullen op die je in de aanbieding doet, denk na over Geo, en kom naar de Jaarvergadering/Geo Marktplaats op 19 december aanstaande, om 19:45 uur in d’n Iemhof.

In de hoop op een grote opkomst, veel ideeën over Geo-Oss, en veel spullen.
 
Paul van Olm
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 november 2013: Rolf Egberink: Hawaii
Een nieuwe spreker voor Geo, over Hawaii. Een van de geologisch meest actieve plekken ter wereld. Hot spots, dode en actieve vulkanen, rivieren van lava, aardbevingen en tsunami’s, de hoogste en de zwaarste berg ter wereld: ’t komt allemaal aan de orde.
 
Paul van Olm
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
17 oktober 2013: Paul van Olm: Geologisch reisverslag over Bornholm
Paul was in 2010 bij ons te gast met een verhaal over de Geologie van Nederland. Bovendien begeleidde hij ons op de excursie naar Schokland. Nu met een verhaal over de geologie van het Deense eiland Bornholm.
 
Paul van Olm
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
19 september 2013: Vakantievondsten
Dit jaar hebben we iets nieuws: de vondst van het jaar! In de ruimste zin van onze verzamelwoede vragen we iedereen die aanwezig is een mooie vondst mee te brengen (mag natuurlijk ook van een ander jaar zijn). We zullen deze vondsten tentoonstellen op de clubavond (wel kijken niet aankomen) en iedereen kan dan zijn stem uitbrengen. De 3 mooiste inzendingen gaan we veilig tentoonstellen op de Geosfeer-expositie en het grote publiek kiest de winnaar.
Het is niet moeilijk dus neem je favoriet mee (mag echt van alles zijn: groot, klein, ruw, geslepen, mineraal, fossiel, uit binnen- en buitenland, gedetermineerd of niet) en wie weet ga je met deze prestigieuze titel aan de haal en verwerf je een jaar lang de roem!
Op de clubavond van 19 september wordt ook meer informatie gegeven over Geosfeer 2013.
Als er nog tijd over is wordt er een geologische of paleontologische docu-dvd vertoond.
 
Spanje Trip 9 oktober 2012 - Fuentes de Ebro - Gips
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
16 mei 2013: Anton Verhagen, Omzwervingen langs de maas
Al meer dan 50 jaar onderzoekt amateur archeoloog en paleontoloog Anton Verhagen bouwputten, waterwerken, ontzandingen en ontgrindingen. In die halve eeuw heeft Anton een ontzagwekkend aantal vondsten gedaan die een verslag doen van honderdduidenden jaren leven in noordoost Noord-Brabant. Hij interpreteerde en publiceerde zijn vele vondsten en ging als amateur de discussie aan met de gevestigde archeologische orde. Samen met Dick Mol is hij auteur van het recente boek over de geschiedenis van De Groote Wielen. In zijn presentatie neemt Anton ons op zijn geheel eigen en boeiende wijze mee op zijn speurtochten langs de Maas.
 
Anton Verhagen (l) en Dick Mol met het opperarmbeen van een mammoet
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
18 april 2013: Hans Steur: versteend hout
Na lezingen over 'Fossiel ongedierte' en het 'Carboon' zal Hans vanavond spreken over versteend hout. Van verkiezelde stammen is de inwendige structuur soms tot in microscopisch detail bewaard gebleven. Daardoor is van veel boomvormige organismen uit het verleden bekend hoe ze in elkaar zaten. In deze lezing wordt die inwendige structuur met behulp van prachtige microfoto's uitgelegd.
Aan de orde komen: Prototaxites, paardenstaartbomen (Calamites), wolfsklauwbomen (Lepidodendron), Cordaites- en coniferenhout, Psaronius, Tempskya, palmhout en loofhout. Hans neemt een kleine verzameling versteend hout mee, en de bezoekers worden uitgenodigd om ook hun mooie stukken mee te nemen om desgewenst te laten determineren.
 
Microfoto versteend hout
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 maart 2013: Bart de Weerd: Mineralen uit Lengenbach/Binntal
Bart de Weerd was op jeugdige leeftijd was ik al geïnteresseerd in mooie glimmende stenen en fossielen. Bas’ grote passie betreft de mineralen uit de Lengenbach groeve, Binntal, Zwitserland, waar vele mooie en zeldzame mineralen voorkomen. Doordat Bart lid is van de Verein Freunde Lengenbach, en zijn jarenlange ervaring met Lengenbachmineralen kan Bart af en toe mee te helpen in de groeve. Hij zal vertellen over de mineralogie en de vele unieke vondsten van Lengenbach. Voor een voorproefje: ga naar http://home.wxs.nl/~bartdw.
 
de Lengebachgroeve, Binntal, Wallis, Zwitserland
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
21 februari 2013: Jos Hoedeman: Vissen in de evolutie
Pikaia was een van de vele vreemde levensvormen die de zeeën in het cambrium bevolkten. In al zijn bescheidenheid zou hij de voorouder worden van alle gewervelde dieren, van kikker tot mens, en alles daar tussen in. Dus ook van de vissen. Geo-lid Jos Hoedeman gebruikte de ontwikkeling van de vissen als rode draad in een verhaal over de geschiedenis van de aarde gedurende de laatste 500 miljoen jaar.
 
Pikaia gracilens
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *