Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 

CLUBAVONDEN 2012


18 oktober 2012: Kees Mak: groeve Clara
Vraag 20 van de Geoquiz van vorig jaar: Hoeveel verschillende mineralen zijn er gevonden in de Grube Clara in het Zwarte Woud in Duitsland? Antwoord: 545!
Op de Geoclubavond van 21 februari 2008 hield Kees Mak een zeer geanimeerde voordracht over de Mineralen van Wallis. Nu komt Kees terug naar Oss met een verhaal over de mineralen van groeve Clara. Om in de stemming te komen: kijk op de website van de Kring Zwarte Woud Mineralen Nederland (www.zwartewoudmineralen.nl)
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
24 mei 2012: Eckhart Heunks: Ontstaan van het rivierenlandschap van Nijmegen
Al vanaf midden jaren '90 wordt in de Waalsprong (Nijmegen) op grote schaal archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het bleek heel moeilijk te zijn de geschiedenis van het landschap te reconstrueren. De 'grootste holocene meandergordel van het rivierengebied' bleek geheel eigen geologische eigenschappen te hebben. Met name de ouderdom van de afzettingen - van grote betekenis voor de archeologische verwachtingen - was moeilijk vast te stellen en leidde tot veel discussie. Samen met de Universiteit van Utrecht zijn in 2007 alle geologische en ook archeologische gegevens gebruikt om een model te maken van de ontwikkeling van dit gebied gedurende de laatste 12.000 jaar. Landschapsarcheoloog Echhart Heunks zal uitleggen hoe het landschap rondom Nijmegen zich na de laatste ijstijd ontwikkeld heeft.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
19 april 2012: Hans Steur: De plantenwereld van het Laat-Carboon
Er is geen rijkere bron van plantenfossielen dan de steenkolenlagen van het Laat-Carboon. Grote delen van de wereld waren in die tijd met moeras bedekt, waarin de planten en bomen, mede dankzij het warme klimaat, welig tierden. Deze lezing geeft een overzicht van wat er zoal gevonden kan worden, geordend volgens de hoofdgroepen: wolfsklauwen, paardenstaarten, varens, zaadvarens en cordaiten. Als voorbeelden worden voornamelijk zelfgevonden fossielen getoond, waarbij ook de vindplaatsen - onder andere Piesberg, bestemming van de Geo excusie in september - de revue passeren. Bij de vijf genoemde groepen wordt ook het een en ander verteld over de planten waarvan deze groepen afstammen. Een kleine tentoonstelling van fossiele planten is bij de lezing aanwezig.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
15 maart 2012: Piet Vierbergen over IJsland
IJsland is een jong land dat bruist van de energie! Zo'n 16 miljoen jaar geleden kwam IJsland omhoog: een klein vulkaantje. De aardkorst week naar weerskanten maar de zo ontstane spleet werd opgevuld met basalt. Dat proces ging door en IJsland werd steeds breder. Vulkanisch gesteente, mineralen en verschijnselen vliegen over het scherm. Piet Vierbergen koelt pas weer af als het licht in de zaal aangaat...
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
16 februari 2012: Dick Mol over de Noordzee
Dick Mol is een wereldberoemde Nederlandse amateur-paleozoöloog. Hij is als honorair onderzoeksmedewerker voor fossiele zoogdieren verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hij houdt zich bezig met het verzamelen, bestuderen van en publiceren over vondsten in de Noordzee van Pleistocene zoogdieren. Dick Mol heeft voor televisieprogramma's expedities met boomkorkotters op de Noordzee georganiseerd, en hij is betrokken geweest bij de natuurdocumentaires Raising the Mammoth en Land of the Mammoth van Discovery Channel.
Dick hield een lezing over de fossiele vondsten van de Noordzee, met speciale aandacht voor de vondsten van 'de zandmotor', een innovatief kustbeschermingsproject voor het strand van Kijkduin, bij Den Haag.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
19 januari 2012: Geoquiz 2011-2012 - alleen voor leden
Bespreking van de antwoorden op de vragen van de Geo-quiz. Met verloting.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *