Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 


STICHTING GEO OSS


Geo Oss is in 1977 opgericht. De doelstelling is "het bevorderen van geologie - in de ruimste zin van het woord - als hobby in Oss en omgeving";.
In de praktijk betekent dit dat er clubavonden, excursies en een jaarlijkse beurs en expositie plaatsvinden.
 
Clubavonden worden maandelijks gehouden in De Berchplaets, Sportplaats 3, Berghem. Voor de clubavonden worden sprekers uitgenodigd die voordrachten houden over - in de regel afwisselend - gesteenten, mineralen, of fossielen. De entree voor niet-donateurs bedraagt € 2.
 
Een- of tweedaagse excursies vinden een aantal keren per jaar plaats. Bestemming is veelal een museum, een beurs, of een geologisch interessante site in binnen- of buitenland, waar we zelf zoeken naar fossielen of mineralen. De voorwaarden voor deelname, en veiligheids- en gedragsregels tijdens een excursie zijn beschreven in het Excursiereglement Stichting GEO Oss (ERGEO).
 
Hagen-Hohenlimburg juni 2015
 
De jaarlijkse beurs en expositie 'Geosfeer' vindt plaats in november in De Berchplaets, in Berghem. Dit is een groot evenement, waarbij in de regel bijna duizend bezoekers de vele stands met fossielen en mineralen aandoen. Thema's van recente exposities waren 'Hoe bestáát het!?' (2016), 'Mammoeten, Mineralen en Meer' (2017) en 'Echt of namaak?' (2018), .
 
Geosfeer Oss
 
Geo is geabonneerd op vier tijdschriften: het Nederlandstalige Gea (de uitgave van de stichting Geologische Aktiviteiten) en Grondboor & Hamer (tijdschrift van de Nederlandse Geologische Vereniging), en de Duitstalige tijdschriften Fossilien en Lapis (voor mineralenliefhebbers). Ook beschikt Geo over een kleine geologische en paleontologische bibliotheek. Donateurs kunnen op Geo-avonden een boek of tijdschrift lenen bij Jan van de Coolwijk.
 
Het bestuur heeft de volgende samenstelling:
- Peter Stokman: voorzitter, notulen, sprekers en ledenadministratie;
  06-19093992

- Hans Cremers: secretaris, excursies en beurscoördinator;
  06-10251315

- Gerben Arts: penningmeester, excursies en webmaster;
  06-26466634

- Wilco van den Broek: jeugdcoördinator;
  06-38320411

- Jan van de Coolwijk: technische zaken, beheer van de Werkplaats en opslag van spullen.
  06-17418567
 
Het bestuur van Geo Oss anno 2018
v.l.n.r.: Wilco, Jan, Peter, Gerben en Hans.
 
Verder wordt het bestuur ondersteund door een viertal commissies te weten:
- Excursiecommissie bestaande uit Gerben Arts, Rob Huussen, Hans Cremers en Jan van de Coolwijk;
- Beus/Expositiecommisie betaande uit Jan van de Coolwijk, Jelco van Tooren, Erwin van Rosmalen, Hans Cremers en Peter Stokman;
- Jeugdcommissie bestaande uit Wilco van den Broek, Ingrid Janssen en Martijn Leichtenberg;
- Publiciteitscommissie bestaande uit Peter Stokman, Gerben Arts, Rob Huussen en Erwin van Rosmalen.
 
De donateurbijdrage voor het jaar 2019 bedraagt € 25,- voor volwassenen en € 20,- voor kinderen. De bijdrage voor een gezin (twee of meer deelnemers) bedraagt € 40,- per jaar.

Je kunt dit bedrag overmaken naar het banknummer NL12RABO0117234524 t.n.v Stichting GEO.
 
Momenteel heeft Geo Oss 120 volwassen en 61 jeugd donateurs
01-01-2019.