Stichting Geo Oss
 
 
 
 
 
 


BEURSREGLEMENT


Met ingang vanaf 2016 organiseerd de Stichting Geo Oss in november de mineralen- en fossielenbeurs in Dorpshuis 'De Berchplaets', Sportstraat 3 te Berghem.
De standhouders die deelnemen aan dit evenement dienen zich te houden aan het onderstaande reglement opgesteld door de stichting Geo Oss.
 
 
Organisatie
1. De beurs is van 10.00 tot 17.00 uur voor het publiek toegankelijk. Uw stand dient gedurende die tijd geopend te zijn.
2. U wordt verzocht om u bij aankomst en vertrek aan- resp. af te melden bij de beurscommissie aan de Informatiestand.
3. Aanwijzingen van de beurscommissie dienen te worden opgevolgd. Leden van de beurscommissie zijn kenbaar aan een reverlabel met het opschrift "Bestuur".
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beurscommissie.
 
 
Algemeen
1. De ruimten van De Berchplaets zijn vanaf 07.00 uur geopend. U kunt met uw voertuig tot op circa 50 m van uw stand komen, het uitladen kan dus het beste plaatsvinden in draagbare grootverpakkingen.
2. Om 9.45 uur dienen de stands te zijn ingericht, na dit tijdstip zouden werkzaamheden verstorend kunnen werken voor de overige standhouders.
3. Vanaf 17.00 uur kunt u, op dezelfde wijze als 's morgens uw stand uitruimen. Neemt u wel alle emballage mee en laat uw stand schoon achter.
4. Afval dient in de daartoe verstrekte plastic zak te worden gedeponeerd.
5. Voor tafelbedekking dient u zelf zorg te dragen; deze dient 25 cm van de grond te blijven, u mag geen brandbare materialen gebruiken.
6. U hebt de beschikking over een aansluitspunt voor electrisch licht (onder de tafels), voor verlengsnoer dient u zelf zorg te dragen. Uw electrische aansluitingen dienen uiteraard goed in orde te zijn. U mag aan lampen 100 Watt per meter verbruiken.
7. Uw stand is aangegeven met een kaart waarop uw naam en standnummer zijn vermeld. Wij stellen het verplicht dat uw naam op uw stand duidelijk zichtbaar is zodat de kopers weten met wie zij zaken doen.
8. In de hal mag niets aan de wanden worden bevestigd.
9. Uitbreiding van uw stand met eigen tafels e.d. is niet toegestaan, overtreding heeft verwijdering van de beurs tengevolge.
10. Demonstraties waarbij anderen overlast wordt aangedaan (b.v. door lawaai of door verspreiding van onaangename dampen) zijn niet toegestaan.
11. De door u gehuurde standruimte wordt tot 11.00 uur voor u gereserveerd en daarna aan een andere gegadigde verhuurd. Standruimte kan tot een maand voor de beursdatum worden geannuleerd, dan vindt terugbetaling van het gestorte bedrag plaats onder aftrek van EURO 3,- administratiekosten.
12. Betalingen dienen te geschieden vóór de dag die is aangegeven in de uitnodiging, anders vervalt de reservering i.v.m. het grote aantal gegadigden, dat wij tot onze spijt volboeking moesten berichten.
13. Onderverhuur of afstaan van standruimte aan derden is niet toegestaan.
 
 
Verkoop
Het door u aangeboden materiaal dient van benaming, vindplaats en prijs te zijn voorzien (v.w.b. vindplaats, tenminste land van herkomst).

Op de beurs zijn toegelaten:
a. Natuurlijke mineralen, gesteenten, edelstenen, sierstenen, fossielen, schelpen en koralen.
b. Verzameltoebehoren en hulpmiddelen (doosjes, loepen, microscopen), gereedschappen, machines en materialen voor steenbewerking, fournituren voor sieraden, boeken, kaarten, tijdschriften, e.d.
c. Overige lapidaire producten: van natuurlijke mineralen, gesteenten of schelpen vervaardigde voorwerpen (asbak, presse-papier, enz.), of sieraden waarin natuurlijke mineralen, (geslepen) gesteenten of schelpen zijn verwerkt. Per stand mag niet meer dan 50% van het oppervlak met deze producten bedekt zijn.

Niet toegelaten zijn:
a. Synthetische, bestraalde, geverfde, gebleekte of op een andere kunstmatige wijze behandelde materialen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
b. Ongeijkt goud en zilver (wettelijke bepaling).
c. Sieraden met namaakstenen (glas, plastic, enz.).
d. Ondeugdelijk verpakte radio-actieve mineralen of andere mineralen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Radio-actieve mineralen dienen als zodanig gemerkt te zijn.
 
 
Aansprakelijkheid
U bent aansprakelijk voor schade die u aan het gebouw of meubilair toebrengt.

Door het in gebruik nemen van de door u gehuurde standruimte ziet u zonder enig voorbehoud af van elk verhaal en van elke eis tot schadevergoeding voor wat betreft de organisatie. Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissingen en schade ontstaan door diefstal, verlies, brand, storm, rampen of door welke oorzaak dan ook.

De Stichting GEO stelt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers gemaakte kosten indien de beurs door overmacht (in de ruimste zin des woords) geen doorgang kan vinden.

Standhouders die zich niet houden aan dit reglement of aan de beslissingen van het bestuur kunnen van de beurs worden verwijderd.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting GEO Oss op 12 mei 2009.

U kunt het beursreglement ook downloaden als PDF-bestand.